Vaktherapie

Vaktherapie is een vorm van therapie die de belichaamde ervaring inzet om tot ontwikkeling of verandering te komen. Dit houd in dat de dialoog maar een beperkte rol speelt in de behandeling. Je wordt binnen vaktherapie uitgenodigd om te doen, te ervaren en het lichaam te laten spreken.
Er bestaan verschillende disciplines binnen vaktherapie en zij zijn allen verbonden met de kunsten, expressie, het lichaam en spelenderwijs leren.

Veel mensen leren vooral door te doen en te ervaren waarbij fysieke, speelse en creatieve kanten worden aangesproken. Ervaren, voelen en handelen staan centraal binnen vaktherapie en de behandeling is altijd afgestemd op wat jou prikkelt om te leren.
Door te dòen ontstaat er een koppeling tussen denken, voelen en lichamelijke sensaties. In de therapie komen deze drie samen waardoor leerervaringen in ons systeem kunnen worden geïntegreerd.

Alle ervaringen die we opdoen worden ergens opgeslagen in het lichaam. Denk bijvoorbeeld aan een pianist die door oefening beide handen en tien vingers afzonderlijk kan bewegen en zo muziek maakt. De pianist denkt niet meer na over elke afzonderlijke noot die hij speelt, zijn vingers weten “van zelf” wat ze moeten doen. In het voorbeeld van de pianist is het heel prettig dat zijn vingers weten wat ze moeten doen. Maar stel nu dat je door ervaringen hebt geleerd dat je niet voor jezelf mag opkomen? Of dat je anderen moet wantrouwen? Door ervaringsgerichte therapie kunnen we bewust aan de slag met de ervaringen die in het lichaam besloten liggen. Vooral als je moeite hebt met het uitdrukken van je gedachten of gevoelens of wanneer je cognitief weet wat er aan de hand is maar je toch niet verder kan vaktherapie je een stap verder helpen.
Niet alle problemen zijn op te lossen door er enkel over te praten. Wij maken zeker ook gebruik van het gesprek, maar de nadruk ligt vooral op het non-verbale aspect. Op creatieve wijze wordt je uitgenodigd en uitgedaagd om binnen vaktherapie nieuwe ervaringen op te doen. Ook biedt de therapeutische omgeving een veilige plek om te oefenen en te experimenteren met nieuw gedrag. De opgedane ervaringen leiden tot inzichten en nieuwe vaardigheden die praktisch toepasbaar zijn en je helpen in het dagelijks leven.
Vaktherapie is multi-methodisch en gebaseerd op verschillende psychotherapeutische stromingen zoals: (cognitieve) gedragstherapie, cliëntgerichte therapie en cognitieve-neurowetenschappen. Wij vinden het belangrijk om evidence-based te werken. Dit betekent dat de behandelingen die wij aanbieden gebaseerd zijn op wetenschappelijke onderzoeken, afgestemd op jou specifieke behoeften.
De therapeutische relatie staat hierbij centraal, we geven de behandeling altijd in samenspraak vorm. We vinden het belangrijk om naar jou als geheel te kijken en niet alleen naar je klachten of symptomen. In plaats van alleen te focussen op het verminderen van de problemen, kijken we ook naar lichamelijke, geestelijke en psychische factoren en naar je sociale netwerk, geschiedenis, achtergrond en levensovertuigingen.

Vormen van vaktherapie

Muziektherapie

Muziektherapie maakt gebruik van muziek luisteren en maken, de nadruk lig op de beleving en de ervaring binnen de muziek. Deze vorm van therapie maakt gebruik van de universele taal van de muziek. Ook voor jou als je denkt dat je niet muzikaal bent!

Lees verder »
drama therapy

Dramatherapie

Binnen dramatherapie wordt gebruik gemaakt van veel non-verbale methodieken rondom spel, interactie, expressie en theater. Dramatherapie werkt o.a. met verhalen, rollenspel, de verbeelding, interactie en spelplezier.

Lees verder »
dansworkshop

Dans- en Bewegingstherapie

Dans- en Bewegingstherapie brengt je in verbinding met je lijf en je gevoel. Een proces van zichtbaarheid waarin je leert zorgen voor en luisteren naar je lichaam. In beweging ga je de dialoog aan met je lichaam en vertaal je gevoel naar beweging.

Lees verder »
beeldende therapie

Beeldende Therapie

Beeldende therapie maakt gebruik van het creatieproces van beeldende kunst d.m.v. allerlei materialen om tot acceptatie, verandering of inzicht te komen. Creatie en reflectie zijn onlosmakelijk verbonden.

Lees verder »

Therapie binnen Centrum Vaktherapie

Je bent altijd welkom om te bellen of langs te komen voor een vrijblijvend gesprek om te onderzoeken of vaktherapie bij jou aansluit. Neem gerust contact op als je vragen hebt of kennis wilt maken.Tijdens een kennismakingsgesprek kijken we samen of vaktherapie bij jou en jou hulpvraag past. Ook kun je ervaren of er een klik tussen jou en de therapeut is. Als er een traject gestart wordt zullen de eerste sessies dienen om de hulpvraag scherp te stellen en kennis te maken met de behandelvorm. De duur van jou traject kan zo kort zijn als zes sessies, en kan zo lang duren als passend is bij jou behoefte en klachten. Dit bepalen we samen. Behandelverslagen over de lijn van behandeling met daarin de behandeldoelen zijn inbegrepen, ook kan er sprake zijn een voortgangsverslag en een eindverslag.

Tarieven

Vergoedingen

Vaktherapie kan (gedeeltelijk) worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Verwijzing door een huisarts is in dit geval niet nodig. Klik hier om te controleren of uw verzekering behandeling door een vaktherapeut vergoed. Vaktherapie kan ook vergoed worden vanuit de basisverzekering wanneer je onder behandeling bent bij een BIG geregistreerde psychotherapeut/psycholoog of als je in behandeling bent in een GGZ instelling. Vaktherapie kan dan een aanvulling zijn op je huidige behandeling. Wij bieden vrijblijvend ondersteuning in het overleg met jou huidige zorgaanbieder. Tot slot kan vaktherapie in sommige gevallen vergoed worden uit het Persoonsgebonden Budget (PGB) of vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).