Workshops

Movement Medicine

Dinsdagen 12:00 tot 13:00
Proefles is gratis ♡ Kosten per les: 15,- (10,- studenten) (Aanmelden hieronder)

Tuesdays 12:00 – 13:00
Free try out class ♡ Costs per lesson: 15,- (10,- students) (Sign up below)

Bewuste bewegings-les met speelse en dansante inslag. Gericht op het oefenen in verbinden met het lichaam, ontspanning, zelfexpressie en het uitbreiden het bewegingsrepertoire. Bevat elementen van mindfulness, yoga en improvisatie theater. Jou eigen grenzen en behoeften binnen de les zijn leidend.Gericht op mensen die willen investeren in de verbetering van hun mentale gezondheid. Bijvoorbeeld wanneer er angst-, spannings- of depressieve klachten aanwezig zijn.

Verzorgd door Leonie, dramatherapeut met een voorliefde voor lichaamsgericht werken, yoga, dans en het werken rond het verbeteren van de relatie met zelf. 

Mindful movement class with a playful and danceful touch. Aimed at practicing connecting with the body, self-expression, relaxation and expanding your movement repertoire. Contains elements of meditation, yoga and improvisational theater. Your own boundaries and needs are your guide during this class.
Aimed at people who want to invest in improving their mental health. For example, when anxiety, tension or depressive symptoms are present.

Provided by Leonie, drama therapist with a predilection for body-oriented therapeutic work, yoga, dance and working on improving the relationship with self.

Sign up

Events & mailing list

Sign up for an event or for our monthly mailing list to stay informed about activities such as meetings around conversation skills, contact improvisation dance or improv theatre. Our events are aimed at stimulating your personal development by expanding your comfort zone and teaching you new skills.