Muziektherapie

Vaktherapie

Muziektherapie is een van de vormen binnen ‘vaktherapie’ (voorheen creatieve therapie). In onze praktijk in Maastricht wordt vaktherapie aangeboden. Andere vormen van vaktherapie zijn dans- en bewegingstherapie, beeldende therapie en dramatherapie. Hier willen we jou graag laten kennismaken met de therapie vorm die gebruik maakt van het medium muziek om tot veranderingen en inzicht te komen.

Wat is muziektherapie?

Muziektherapie is een ervaringsgerichte therapievorm. Dit betekent dat vooral gaat om het opdoen van (nieuwe) ervaringen. In de muziektherapie ga je vooral doèn. De nadruk ligt op de beleving en de ervaring binnen de muziek in het huidige moment. 
Muziektherapie is een methodische behandelvorm die kan bijdragen aan de behandeling van verschillende psychische- en cognitieve problemen. Het heeft de bijzondere eigenschap dat het herinneringen, emoties en belevingen kan oproepen. Muziek kan zelfs lichamelijke reacties veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan het krijgen van kippenvel bij muziek die je raakt.

Muziektherapie wordt bijna overal in de gezondheidszorg ingezet. Daarom is een muziektherapeut ook breed opgeleid. Binnen de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt muziektherapie al meer dan 28 jaar toegepast en is muziektherapie niet meer weg te denken uit het behandelaanbod. Muziektherapie kan helpen bij het uiten van emotie, bijvoorbeeld na een trauma of bij een depressie. Muziek kan echter ook worden gebruikt als communicatie middel. Hoe je in de muziek met elkaar communiceert, weerspiegeld hoe je in de werkelijkheid ook in de omgang gedraagt. Tegelijkertijd is de muziek een veilig middel om met nieuw gedrag te oefenen. Verder wordt muziektherapie in de GGZ ingezet bij rouw en verliesverwerking en bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, depressie- en angststoornissen, burn-out klachten, verslaving, trauma verwerking en alzheimer.

Muziektherapie als aanvulling of alternatief op gesprekstherapie

Soms komen mensen bij vaktherapie uit als ze merken dat gesprekstherapie niet voldoende is om verder de problematiek die zij ervaren. Muziek kan namelijk  een middel zijn om gevoelens uit te drukken zonder woorden. Dat kan heel prettig zijn als je wel wilt communiceren over wat er in je om gaat, maar je bijvoorbeeld niet (meer) kunt praten of als je moeilijk de juiste woorden kunt vinden. Of als het te pijnlijk is om over iets te praten. Muziek kan in dit geval dienen als een alternatieve manier van communicatie en expressie. 

Van al deze aspecten wordt tijdens muziektherapie gebruik gemaakt. De muziektherapeut weet hoe er met muziek kan worden gecommuniceerd en kan de cliënt begrijpen op een ander niveau dan wanneer er alleen gesproken zou worden. De muziektherapeut kan als het ware de muziek van de cliënt en diens non verbale communicatie “lezen” en hierop inspelen tijdens de therapie.

Door gerichte ervaringen aan te bieden, kan er aan behandeldoelen worden gewerkt en kunnen problemen (non-verbaal) worden doorgewerkt. Soms kan het na afloop van een muzikaal spel goed zijn om samen met de therapeut even te reflecteren op de ervaringen tijdens het spel, maar de nadruk ligt vooral op het ervaren in de muziek zelf.