Groepstherapie in Maastricht

Centrum Vaktherapie gaat starten met Engelstalige groepstherapie in Maastricht, groepstherapie heeft andere voordelen dan individuele therapie. Je bent omringt door anderen die aan soortgelijke doelen werken en soortgelijke obstakels ervaren, dit kan een gevoel van steun en inspiratie opleveren. 

Net zoals binnen individuele vaktherapie ligt de nadruk niet op de dialoog maar op het ontdekken, exploreren en praktisch oefenen. Samen met anderen ga je op onderzoek binnen gedeelde thema’s en experimenteer je met nieuw gedrag binnen de groep.

Groepsthema's

 • Leren omgaan met (sociale) angst, stress en spanning.
 • Zelfexpressie en jezelf durven zijn.
 • Assertiviteit (expressie van grenzen en behoeften)
 • Relaties met anderen en met jezelf bewust vorm leren geven.

Voor wie?

Deze groep is gericht op mensen die (sociale) angst als een belemmerende factor ervaren in het vormgeven van hun leven, vooral als deze angstklachten samenhangen met weinig zelfvertrouwen of een gebrek aan verbinding met de mensen om hen heen. Deze groep is er voor iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van grenzen, opkomen voor wat van persoonlijke waarde is en het leren herkennen en communiceren van behoeften en wensen. Het draait dus voor een groot deel over assertiviteit; het naar buiten brengen van wat er vanbinnen leeft.

Een ander element van deze groep is de relatie met jezelf. Niet alleen het zelfbeeld ‘hoe kijk ik naar mezelf of beoordeel ik mezelf’ maar eerder, ‘hoe ga ik met mezelf om en hoe wil ik de relatie met mezelf bewust vormgeven?’ staat centraal in deze groep. Omdat wij in groepsverband werken zijn er veel kansen om samen met groepsgenoten te oefenen in het leren omgaan met grenzen, jezelf durven zijn en het bewust vormgeven van relaties.

Praktische zaken

 • Tijd: Wekelijks op maandagen van 14:30 tot 16:15.
 • Voertaal is Engels (de therapeut spreekt echter ook Nederlands).
 • Voor deelname vindt er een kennismakingsgesprek om voor beide partijen te kijken of er een klik is met de therapeut en of de vaktherapeutische werkwijze en de inhoud van de groep aansluit. Dit intake gesprek kost 40,-
 • De groepstherapie kan op zichzelf staan als behandeling of onderdeel zijn van een individueel behandeltraject waarbij je de persoonlijke thema’s die naar voren komen in de groep binnen individuele therapie kunt uitdiepen. 
 • Een traject duurt minstens 8 sessies, maar je bent welkom om in overleg langer mee te draaien. Per sessie betaal je 65,- euro (En wordt per 8 sessies gefactureerd).
 • Er is ruimte voor 4-7 participanten.
 • Om je aan te melden of meer informatie op te vragen kun je contact opnemen met de therapeut: +31 622 328 50
 • De groepstherapie vindt plaats in Maastricht op de Elisabeth Strouvenlaan 51a.

Werkwijze in de groepstherapie

In deze groep gebruiken we een dramatherapeutische aanpak, dit houdt in dat we bijvoorbeeld de innerlijke wereld vormgeven in de ruimte en hierin op onderzoek gaan. Je kunt denken aan innerlijke dialogen, rollenspellen om te werken aan het geven van feedback en het uitspreken van grenzen of wensen. Het is dus geen gesprekstherapie, al zullen we zeker samen verbaal reflecteren op oefeningen, de dialoog staat niet centraal. Binnen dramatherapie kun je ook denken aan het doen van opdrachten in groepjes waarbij het afstemmen op elkaar en spreken over wensen en grenzen binnen de oefening centraal staat. Het doen van oefeningen is nooit verplicht, alles vindt plaats in afstemming met elkaar waardoor je kunt oefenen in het aanvoelen en aangeven van grenzen. Verder staat ook het lichaam centraal, door middel van dans en bewegingsoefeningen of fysiek spel zorgen we voor oefening in contact maken met lichaamssignalen, emoties, behoeften en grenzen. 

Leonie der Kinderen
Leonie der Kinderen

Het werken met groepen bevat zoveel mogelijkheden tot verbinding tussen mensen. Het delen van verhalen wordt naar een ander niveau getild door samen moeilijke situaties te oefenen of getuige te zijn van de oprechte expressie van groepsgenoten vertaald in spel, gedicht, klank of dans. Groepswerk is iets prachtigs om te faciliteren omdat het de client zo goed kan laten voelen dat zijn dat zijn ervaring en expressie van waarde is voor de anderen.

Lees meer