Dramatherapie

Vaktherapie

Dramatherapie is een van de therapievormen binnen de categorie ‘vaktherapie’ (voorheen creatieve therapie).  In deze praktijk in Maastricht wordt vaktherapie aangeboden. Onder vaktherapie vallen onder andere  dans- en bewegingstherapiebeeldende therapie en muziektherapie. 
Hier kun je kennis maken met de laatste variant: het gebied waar therapie en de de kunst van het spel en het theater samenkomen.

Wat is dramatherapie?

Dramatherapie is een behandelvorm die zich richt op psychische, sociale en emotionele problemen. Het doel is om deze problemen op te heffen, overwinnen, onderkennen, verminderen of te accepteren. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken zoals bijvoorbeeld rollenspelen, maskers, improvisatiespel, theaterteksten, regisseren, gedichten en decors. Het Griekse woord ‘drama’ betekent handelen en daar ligt ook het accent binnen dramatherapie.  Het op een creatieve en ‘speelse’ manier problemen verkennen biedt nieuwe perspectieven en ervaringen. De dramatherapeut zet technieken en werkvormen bewust in om een acceptatie- en/of veranderingsproces op gang te brengen.

Dramatherapie werkt ervaringsgericht. De elementen van spel worden door de therapeut methodisch zo toegepast, dat deze als veilig worden ervaren, in overleg met de client. Dit nodigt uit tot het vormgeven en uiten van emoties, ervaringen en ideeën. De ‘alsof’ situatie biedt de mogelijkheid te experimenteren met nieuw gedrag. Dramatherapie baseert de methoden en werkvormen mede op  kennisvelden zoals psychologie, psychotherapie en orthopedagogiek.

De behandeling is gericht op het bereiken van veranderingen in denken, voelen en handelen. Zo kunnen je klachten verdwijnen, verminderen of de draagkracht wordt vergroot. Het vooraf vaststellen van concrete doelen kan helpen richting te geven aan het therapieproces. Behandeldoelen kunnen zijn: beter functioneren op het gebied van communicatie, inlevingsvermogen, sociale interactie, zelfvertrouwen, zelfbeeld of zelfpresentatie.

De therapie begint doorgaans met een observatieperiode. In deze observatie wordt gekeken op welke manier jouw klacht binnen het dramatisch spel zichtbaar wordt. Deze vorm van therapie kan zowel individueel, in een groep, met partner of andere gezinsrelaties gevolgd worden.

Leonie der Kinderen - Dramatherapeut

dansworkshop

Mijn dramatherapeutische achtergrond heeft mij geleerd hoe ik expressie, beweging en kunstelementen af kan stemmen op degene waar ik mee werk. Soms betekend dat dat er wat meer gepraat wordt en soms wil iemand juist echt de ervaring induiken. Bijvoorbeeld om meer contact te maken met gevoelens of het lichaam, of om specifieke vaardigheden te oefenen. Er zijn veel mogelijkheden binnen vaktherapie om de behandeling mooi af te stemmen op wat de cliënt nodig heeft. Lees verder.

Tarieven en vergoedingen

Dramatherapie vanuit het perspectief van de cliënt

Kijk hier naar een filmpje waarin zowel een dramatherapeut als een cliënt vertellen over dramatherapie. Lees hier nog een praktijk voorbeeld van iemand die dramatherapie heeft gevold en hier een blogpost over heeft geschreven. 

Sandra verteld: “Als je in therapie gaat voor je problemen, dan is er naast gesprekstherapie ook de mogelijkheid om te kiezen voor therapie waarbij je juist creatief bezig moet zijn. Een voorbeeld hiervan is dramatherapie. Bij deze therapievorm ga je niet aan de slag in een standaard therapiesetting. Het gaat hierbij veel meer om expressie, beweging, spel en er kunnen dramatische middelen gebruikt worden die je ook weleens ziet op het toneel…”
Lees verder.