Artikelen

centrum vaktherapie activiteit

Workshops

Our events are aimed at stimulating your personal development by expanding your comfort zone and teaching you new skills. Come to play, listen to your body, express your self or practise setting your boundaries.

Group Therapy in Maastricht

Centrum Vaktherapie will start facilitating group therapy in Maastricht in 2022. In group therapy you are surrounded by others who are working on similar goals and experience similar obstacles, which can be a source of support and inspiration. Group therapy is a beautiful way to practise vulnerability, connect to others and learn new skills. Group …

Group Therapy in Maastricht Lees meer »

Groepstherapie in Maastricht

Groepstherapie heeft andere voordelen dan individuele therapie. JSamen met anderen ga je op onderzoek binnen gedeelde thema’s en experimenteer je met nieuw gedrag.

Holistische therapie

In de therapeutische behandeling kijk ik naar het geheel van jou als mens, ik behandel holistisch en afgestemd op jou als individu binnen jouw specifieke context.

art

Spel en Experiment

In dit gastartikel beschrijft beeldend therapeute Janneke Swaen de kwetsbaarheid die gepaard kan gaan met het maken van beeldende kunst, de zichtbaarheid en over de vrijheid van het experiment.

De Comfort Zone

Een kort artikel geschreven door Leonie der Kinderen over de comfort zone inclusief een aantal reflectie vragen om meer inzicht te verkrijgen in jou comfort zone en zo bij te dragen aan je persoonlijke ontwikkeling.

trauma

Trauma

Inkijkje in het therapeutische proces van vaktherapeut Leonie der Kinderen. Wat is het effect van specifieke bewoording in het behandelplan van de cliënt? Een reflectie op het woord trauma.