Therapie voor zelfvertrouwen en onzekerheid

Veel van de cliënten die ik zie in mijn therapie praktijk in Maastricht (Limburg) komen onder andere om meer zelfvertrouwen te krijgen, hun onzekerheid te verminderen of hun negatieve zelfbeeld te veranderen. Veel mensen die last hebben van de kwaliteit van hun zelfbeeld en zich vaak onzeker voelen over hoe ze overkomen of functioneren zijn overmatig kritisch. Kritiek kan opbouwend zijn, ons motiveren tot verdere ontwikkeling en de zelfreflectie verbeteren. Te veel kritiek heeft het tegenovergestelde effect; stagnatie. Het zelfvertrouwen neemt af en je onderneemt als gevolg hiervan minder zaken die kunnen leiden tot meer zelfvertrouwen. Onzekerheid heeft vaak te maken met een gebrek aan ervaringen waarvan je zelfvertrouwen groeit. Maar juist wanneer je zelfbeeld laag is en je veel onzekerheid ervaart is het lastig om deze groeikansen op te zoeken. Je kunt dus terechtkomen in een verlammende vicieuze cirkel van negatieve gedachten en onzekerheid. Het herhalen van dezelfde gedachten, gevoelens en gedragingen veranderd onze plastische hersenen. Het verhoogt de synaptische connectiviteit en versterkt de neurale netwerken. Wanneer je de gewoonte hebt om negatief over jezelf te denken kan het moeilijk zijn dit te doorbreken of te veranderen.

Wat doen we binnen vaktherapie om zelfvertrouwen op te bouwen?

Binnen vaktherapie gaan we samen op zoek naar manieren van verandering die bij jou passen. Met ondersteuning, inspiratie en oefening kunnen er nieuwe paden bewandeld worden in je hersenen en met aandacht en herhaling kunnen we nieuwe gewoonten gaan vormgeven. Hieronder zal ik een aantal manieren van werken beschrijven met voorbeelden uit verschillende diciplines binnen vaktherapie.

Investeren in de relatie met jezelf

Hoe sta je in relatie met jezelf, of met delen van jezelf? Dit is een vraag die we onderzoeken. Binnen vaktherapie drama kunnen we bijvoorbeeld een belichaamde ervaring creëren om deze relatie bewust te verkennen en te vormen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het vormgeven van verschillende onderdelen van jezelf (bijvoorbeeld met voorwerpen of lege stoelen) waarna je hier de dialoog mee aan kunt gaan. Op deze manier kun je reflecteren op de wijze waarop je je verhoudt tot jezelf en hoe je over jezelf denkt. Door dit zichtbaar te maken in de ruimte wordt er vaak meer duidelijk dan wanneer er enkel over gesproken wordt. Het is als het ware een vorm van visueel denken. 
Daarbij is het mogelijk bewust plaats te nemen in de rol van deze vormgegeven delen van jezelf, waardoor je de mogelijkheid hebt om je te concentreren op de gevoelens die bij de delen horen en hier bewust mee aan de slag te gaan.

Externe oorzaken aanpakken

Soms zijn er externe oorzaken die je negatieve zelfbeeld of je onzekerheid versterken. Zoals een gebrek aan ervaringen die je zelfvertrouwen doen groeien, nare gebeurtenissen uit het verleden of iemand in je dicht bij je staat je als minderwaardig behandeld. In dit geval gaan we in therapie op zoek naar deze oorzaken en kijken we hoe we de invloed van deze factoren kunnen veranderen of neutraliseren. Hierbij kun je denken aan gedragsexperimenten, huiswerkopdrachten en gesteund worden in het aanbrengen van veranderingen in je leven.

Positieve leerervaringen opdoen

Vaktherapie is een actieve vorm van therapie, we doen oefeningen en proberen verschillende gedragingen en strategieën uit in de therapieruimte. Samen kunnen we de ervaringen zo vormgeven dat ze passen bij jou mogelijkheden. Als je bijvoorbeeld weinig (positieve) leerervaringen hebt in het geven van feedback kun je aan de slag met het schrijven van een korte dialoog rond of een rollenspel in het geven van feedback (assertiviteit). Het kan ook dat we bewust aan de slag gaan met iets dat je leuk, doch moeilijk vindt zoals het maken van een kunstwerk of een danschoreografie. De focus ligt dan op de gevoelens van onzekerheid en zelfkritiek die je tegenkomt. Hier kunnen we dan steeds opnieuw oefenen met de beste manieren om hier in het moment mee om te gaan.

Verbeteren van de emotie regulatie

Er zijn veel verschillende manieren om je emoties beter te reguleren. Om hierin te groeien kun je bijvoorbeeld werken met yogamindfulness, ademhalingsoefeningen, reflectief schrijven of therapie. Ook kunnen we de verschillende emoties beter leren kennen binnen vaktherapie, zo kun je bijvoorbeeld vormgeven hoe boosheid er bij jou uitziet in lichaamshoudingen en gedragingen binnen dans of dramatherapie of deze beeldend vormgeven binnen beeldende therapie. Het bewust werken rond emoties is educatief en reflectief. Een ander effect is dat je ook invloed kunt gaan uitoefenen op de relatie die je hebt tot bijvoorbeeld boosheid en het gedrag of de oorzaken die hierbij horen kunt onderzoeken en aanpakken.

Wil je graag weten hoe er met jouw specifieke klachten rondom zelfvertrouwen, onzekerheid of een vertekend zelfbeeld gewerkt zou kunnen worden binnen vaktherapie? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Leonie der Kinderen
Leonie der Kinderen

In mijn werk als dramatherapeut vind ik het belangrijk dat ik samen met de client de behandeling vormgeef. Zorgvuldig geef ik mijn observaties vorm waarbij de client op verschillende momenten kan aangeven welke doelen passend zijn. Ook in de manier van werken is afstemming essentieel.

Lees meer