Holistische therapie

In deze therapeutische praktijk in Maastricht kijken word gekeken naar het geheel van jou als mens. De behandeling is holistisch en afgestemd op jou als individu binnen jouw specifieke context. Binnen de gezondheidszorg is de holistische visie het idee dat gezondheidsproblemen ontstaan als gevolg van interacties tussen meerdere invloeden en dat de behandeling gekozen moet worden op basis van al deze invloeden. (Lappé, M., 1979.)

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Neem als voorbeeld het veelvoorkomende therapie doel ‘verbetering emotie regulatie’. Emotie regulatie problematiek kan zicht uiten als moeite met het ervaren van rust, gevoel van regelmatig overspoelt of overweldigd zijn door emoties, een intense behoefte om niet te voelen of het niet voelen of herkennen van emoties. In dit voorbeeld kan er naast op vaardigheidsniveau ook gekeken worden naar hoe jou context je emoties beinvloed en hoe de relatie is die je hebt met je emoties. Dit is een reflectieproces dat er bij iedereen net iets anders uit kan zien. Wanneer iemand graag speelt kunnen we verschillende emoties belichamen in spel, en reflecteren op wat er gebeurd in het lichaam, of welke emoties makkelijk te spelen zijn en welke niet.

Een ander vindt deze reflectie elementen misschien eerder in het laten horen van muziek die te maken heeft met verschillende emoties of emotioneel geladen gebeurtenissen. Een ander kan misschien weer beter uit de voeten met beeldend werk of schrijfopdrachten. De manier is verschillend, maar alle vormen leiden tot het beter leren kennen van de eigen emoties door het richten van de aandacht op de emoties binnen een veilige omgeving. Door aan te sluiten bij jou voorkeur kun je leren en genezen op een manier die zo prettig mogelijk voor je is en die je ontwikkeling stimuleert. Emotie regulatie kan beïnvloed worden door je slaapgewoontes, stress bestendigheid, relaties, voeding en bewegingspatroon. Het is daarom goed om op een holistische wijze te kijken naar het kernprobleem dat je ervaart. Welke factoren kunnen allemaal meespelen?

Voor mij is het vanzelfsprekend dat ik, wanneer dit passend is, ook vragen naar bijvoorbeeld slaapgewoontes, relaties of voeding. Ook luister ik aandachtig wanneer je puur fysieke klachten beschrijft. Ons lichaam is holistisch; het is een verzameling van systemen die invloed op elkaar uitoefenen. Het hormoonstelsel, het ademhalingssysteem je spijsverteringsstelsel; alles oefent invloed uit op elkaar en op je staat van zijn. Daarnaast heeft je omgeving een grote invloed op hoe je je voelt. We zijn ons zeer bewust van de complexiteit in de wisselwerking tussen mens en omgeving, en daarom is het belangrijk aandacht te geven aan jou als geheel. Ik kijk dus niet alleen naar je klachten of symptomen. In plaats van alleen te focussen op het verminderen van de problemen, kijk ik ook naar lichamelijke, geestelijke en psychische factoren en naar je sociale netwerk, geschiedenis, achtergrond en levensovertuigingen.

Je bent altijd welkom om een afspraak te maken om na te gaan of vaktherapie bij je past. Neem gerust contact op als je vragen hebt of kennis wilt maken.

Leonie der Kinderen
Leonie der Kinderen

Ik ben opgeleid als dramatherapeut, maar na de opleiding heb ik tevens geleerd om nog meer aan te sluiten bij wat de client nodig heeft. Zo heb ik mij ook verdiept in dans en bewegingstherapie en gebruik ik yoga en meditatie in therapie wanneer dit passend is. Met meer middelen tot mijn beschikking kan ik nog beter aansluiten bij wat de ander nodig heeft.

Lees meer