De Comfort Zone

Comfort zone
zelfstandig naamwoord

  1. Het niveau waarop men met gemak en vertrouwdheid functioneert.
  2. Een situatie waarin men zich veilig of op zijn gemak voelt.
  3. Een routinematige manier van werken die weinig inspanning vergt en nauwelijks waarneembare resultaten oplevert.

Ik balanceer graag op de rand van mijn comfort zone; het voedt mijn persoonlijke ontwikkeling en stilt mijn verlangen naar avontuur.
In de loop der jaren heb ik ontzettend veel tijd, enthousiasme en aandacht geïnvesteerd in het verleggen van de grenzen van mijn comfort zone.
Ik zou vooral mijn intentie of mindset aanwijzen als grootste motivator. Ik zie buiten de comfort zone treden als een spannende uitdaging waar positieve resultaten uit voort kunnen komen. Het is als ‘levensverrijkend’ gelabeld in mijn hersens. Deze mindset en de daaruit voorkomende ervaringen hebben de grip van angst en onzekerheid sterk verminderd.
Ik ervaar een constante toename in mijn (bewegings)vrijheid en zelfvertrouwen die ik grotendeels aan dit proces toedicht.
De truc is om vertrouwd te worden met ongemak waar je bewust voor kiest.
Vertrouwd raken met het uitdagen van jezelf terwijl je aanwezig bent met je aandacht en jezelf steunt in je verkenning van de grenzen van je comfort zone.

Zoals Manson (2016) beschrijft in zijn boek ‘the subtle art of not giving a f*ck’ levert het veel op om je uitdagingen zelf te kiezen.

“Imagine that somebody puts a gun to your head and tells you that you have to run 26.2 miles in under five hours, or else he’ll kill you and your entire family. That would suck. Now imagine that you bought nice shoes and running gear, trained religiously for months, and completed your first marathon with all of your closest family and friends cheering you on at the finish line. That could potentially be one of the proudest moments of your life. Exact same 26.2 miles. Exact same person running them. Exact same pain coursing through your exact same legs. But when you chose it freely and prepared for it, it was a glorious and important milestone in your life. When it was forced upon you against your will, it was one of the most terrifying and painful experiences of your life. Often the only difference between a problem being painful or being powerful is a sense that we chose it, and that we are responsible for it” (Manson, hoofdstuk 5, 2016).

Manson, M. (2016) The subtle art of giving a f*ck, a counterintuitive approach to living a good lifeHarperOne, New York.

Direct aan de slag?

Onlangs koos ik dit onderwerp voor een dialoogbijeenkomst en het uitwisselen van gedachten met de deelnemers was ontzettend inspirerend. In deze bijeenkomst deden we een aantal oefeningen waar je ook thuis mee aan de slag kunt.

1. Grafische representatie van je comfortzone

Creëer een voorstelling van hoe jou comfortzone eruit ziet. Zijn er dingen die op de rand leven? Hoe zou je dingen weergeven die ver buiten je comfort zone liggen? Wees zo creatief, symbolisch of abstract als je wilt. Door een beeldende ingang te kiezen ga je op een andere manier nadenken over het onderwerp dan wanneer je start met schrijven of praten.

2. Reflecteer op je perceptie van jou comfortzone of/en op het concept van de comfortzone

Hier zijn enkele vragen van de deelnemers van een dialoogbijeenkomst over dit onderwerp:

○ Wat wil je het liefst deel laten uitmaken van je comfortzone en waarom?
○ Wat is de rol van toestemming als je iemand uit de comfortzone haalt?
○ Hoe ongemakkelijk is te ongemakkelijk?
○ Wat is volgens jou de meest effectieve manier om je comfortzone uit te breiden?
○ Wat betekent comfortzone voor jou? Beschrijf het met termen die tot de 5 zintuigen behoren.
○ Ben je vaak degene die zich als eerste openstelt in een gesprek? Waarom/waarom niet?
○ Welke ervaringen hebben je comfortzone een stuk groter gemaakt?
○ Hoe merk je dat je je in je comfort zone bevindt? Hoe merk je dat je je aan de rand of buiten je comfort zone bevindt? Kunt je dit omschrijven door lichaamssensaties te benoemen?

3. Ga de dialoog aan over dit onderwerp!

Als je de kans hebt is de eerste oefening nog mooier als je hem samen met een aantal anderen doet. De eindproducten kunnen  aan elkaar gepresenteerd worden waarbij er een gezamenlijke reflectie op de representaties kan plaatsvinden.

De tweede oefening kun je uiteraard ook met anderen doen, nog mooier als je iedereen van tevoren een aantal vragen laat opschrijven en deze bij elkaar verzameld waarna je ze een voor een samen kunt bespreken.

Leonie der Kinderen
Leonie der Kinderen

Mijn naam is Leonie en ik ben opgeleid tot dramatherapeut. Verschillende elementen binnen theater zijn bij uitstek geschikt om de comfort zone uit te breiden. Denk aan de speelsheid, improvisatie maar ook het spelen van rollen waar je niet direct bekend mee bent.

Lees meer