Wat is Dramatherapie?

Vaktherapie

Dramatherapie is een van de therapievormen binnen de categorie ‘vaktherapie’ (voorheen creatieve therapie). In onze praktijk in Maastricht bieden wij momenteel drie vormen van vaktherapie aan: dans- en bewegingstherapie, muziektherapie en dramatherapie. Hier willen we jou graag laten kennismaken met de laatste variant: het gebied waar therapie en de de kunst van het theater samenkomen.


Wat is dramatherapie?

Dramatherapie is een behandelvorm die zich richt op psychische, sociale en emotionele problemen. Het doel is om deze problemen op te heffen, overwinnen, onderkennen, verminderen of te accepteren.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken zoals bijvoorbeeld rollenspelen, maskers, improvisatiespel, theaterteksten, regisseren, gedichten en decors.

“Het Griekse woord ‘drama’ betekent handelen en daar ligt ook het accent binnen dramatherapie.”

Op een creatieve en ‘speelse’ manier problemen te verkennen bied nieuwe perspectieven en ervaringen. De dramatherapeut zet de genoemde technieken bewust in om een acceptatie- en/of veranderingsproces op gang te brengen.

Dramatherapie werkt ervaringsgericht. De elementen van spel worden door de therapeut methodisch zo toegepast, dat deze als veilig worden ervaren.

Dit nodigt uit tot het vormgeven en uiten van emoties, ervaringen en ideeën. De ‘alsof’ situatie biedt de mogelijkheid te experimenteren met nieuw gedrag.

Dramatherapie baseert de methoden en werkvormen mede op  kennisvelden zoals psychologie, psychotherapie en orthopedagogiek.

De behandeling is gericht op het bereiken van veranderingen in denken, voelen en handelen. Zo kunnen je klachten verdwijnen, verminderen of de draagkracht wordt vergroot. Het vooraf vaststellen van concrete doelen kan helpen richting te geven aan het therapieproces. Behandeldoelen kunnen zijn: beter functioneren op het gebied van communicatie, inlevingsvermogen, sociale interactie, zelfvertrouwen, zelfbeeld of zelfpresentatie.

De therapie begint doorgaans met een observatieperiode. In deze observatie wordt gekeken op welke manier jou klacht binnen het dramatisch spel zichtbaar wordt. Deze vorm van therapie kan zowel individueel, in een groep, met partner of andere gezinsrelaties gevolgd worden.Praktijkvoorbeeld

Sandra verteld: “Als je in therapie gaat voor je problemen, dan is er naast gesprekstherapie ook de mogelijkheid om te kiezen voor therapie waarbij je juist creatief bezig moet zijn. Een voorbeeld hiervan is dramatherapie. Bij deze therapievorm ga je niet aan de slag in een standaard therapiesetting. Het gaat hierbij veel meer om expressie, beweging, spel en er kunnen dramatische middelen gebruikt worden die je ook weleens ziet op het toneel…” Lees verder.


Onze dramatherapeut

Image

Mijn dramatherapeutische achtergrond heeft mij geleerd hoe ik expressie, beweging en kunstelementen af kan stemmen op degene waar ik mee werk. Soms betekend dat dat er er wat meer gepraat wordt en soms wil iemand juist echt de ervaring induiken. Bijvoorbeeld om meer contact te maken met gevoelens of het lichaam, of om specifieke vaardigheden te oefenen. Er zijn veel mogelijkheden binnen vaktherapie om de behandeling mooi af te stemmen op wat de ander nodig heeft. Lees verder..

Gratis kennismakingsgesprek?Stuur Leonie een e-mail!
(+31) 622 328 501Of bel ons gerust.

Ervaring uit het werkveld toen ik als dramatherapeut werkte met volwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek binnen de organisatie 'Dichterbij'.

"'De cliënt weet niet meer wat hij moet zeggen en valt uit zijn rol. 'Shit ik doe het weer helemaal verkeerd!' stamelt de cliënt, hij kijkt bedrukt. Ik moet lachen; Je deed het supergoed! Wat gebeurde er net? '...Ik wist niet meer wat ik moest zeggen, dat is precies wat er altijd gebeurd bij mij. Ik stel voor om een aantal helpende gedachten op te schrijven en als spiekbriefje te gebruiken. Hij schrijft dingen op zoals 'gewoon rustig blijven dan kom je vanzelf weer op iets om te zeggen of te vragen en je mag best zeggen dat je het even niet meer weet' Die tweede zin is prachtig, want dat is voorhem nou net het moeilijkst, je kwetsbaarheid laten zien. Hij doet zo hard zijn best zijn beperking te verbergen, daardoor is hij vaak gestrest en onzeker in gesprek met nieuwe mensen. We hervatten het rollenspel en de cliënt oefent met het uitspreken van de kwetsbare tekst 'ik weet het even niet meer.' Een week later komt hij met een grote grijns binnen, mijn date ging goed! Soms wist ik het niet meer, maar dat gaf helemaal niet!"