Wat is Dramatherapie?

Dramatherapie is een van de therapievormen binnen de categorie ‘vaktherapie’ (voorheen creatieve therapie). In onze praktijk in Maastricht bieden wij momenteel drie vormen van vaktherapie aan: dramatherapie, dans- en bewegingstherapie en muziektherapie. Hier willen we jou graag laten kennismaken met dramatherapie: het gebied waar therapie en de de kunst van het theater samenkomen.

Dramatherapie

Dramatherapie is een behandelvorm die zich richt op psychische, sociale en emotionele problemen. Het doel is om deze problemen op te heffen, overwinnen, onderkennen, verminderen of te accepteren.

Binnen dramatherapie wordt gebruik gemaakt van verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken zoals bijvoorbeeld rollenspelen, maskers, improvisatiespel, theaterteksten, regisseren, gedichten en decors.

 

Het Griekse woord ‘drama’ betekent handelen en daar ligt ook het accent binnen dramatherapie.

 

Door op een ‘speelse’ manier met jou problemen aan de slag te gaan, kan het je helpen er op een andere manier tegenaan te kijken.
De dramatherapeut zet de genoemde technieken bewust in om een acceptatie- en/of veranderingsproces op gang te brengen.

Dramatherapie werkt ervaringsgericht. De elementen van spel worden door de therapeut methodisch zo toegepast, dat deze als veilig worden ervaren. Dit nodigt uit tot het vormgeven en uiten van emoties, ervaringen en ideeën. De ‘alsof’ situatie biedt de mogelijkheid te experimenteren met nieuw gedrag.

Dramatherapie baseert de methoden en werkvormen mede op bestaande kennisvelden zoals psychologie, psychotherapie en orthopedagogiek.

De behandeling is gericht op het bereiken van veranderingen in denken, voelen en handelen. Zo kunnen je klachten verdwijnen, verminderen of je leert omgaan met je klachten. Het vooraf vaststellen van concrete doelen kan helpen richting te geven aan uw therapieproces. Behandeldoelen kunnen zijn: beter functioneren op het gebied van communicatie, inlevingsvermogen, sociale interactie, zelfvertrouwen, zelfbeeld en zelfpresentatie.

De therapie begint doorgaans met een observatieperiode. In deze observatie wordt gekeken op welke manier jou klacht binnen het dramatisch spel zichtbaar wordt. Dramatherapie kan zowel individueel, in een groep, met partner of andere gezinsrelaties gevolgd worden.

Praktijkvoorbeeld

Sandra verteld: “Als je in therapie gaat voor je problemen, dan is er naast gesprekstherapie ook de mogelijkheid om te kiezen voor therapie waarbij je juist creatief bezig moet zijn. Een voorbeeld hiervan is dramatherapie. Bij deze therapievorm ga je niet aan de slag in een standaard therapiesetting. Het gaat hierbij veel meer om expressie, beweging, spel en er kunnen dramatische middelen gebruikt worden die je ook weleens ziet op het toneel…” Lees verder.