Wat is Dans- en Bewegingstherapie?

Dans- en Bewegingstherapie is naast Drama- Muziek- en Beeldende therapie een van de therapievormen binnen het geheel aan Vaktherapie. Het is een ervarings- en lichaamsgerichte therapievorm, waarbij de verbinding tussen geest en lichaam centraal staat. 

Dat wat we in onze psyche ervaren, wordt ook in ons lichaam voelbaar en zichtbaar. Denk hierbij aan hoofdpijn ten gevolge van stress, paniekreacties naar aanleiding van een trauma of somberheid en vermoeidheid ten gevolge van een burn-out of depressie. Binnen de Dans- en Bewegingstherapie vormt ons lichaam dan de sleutel tot herstel. Ervaren en doen staan centraal, met het eigen lijf en bijbehorende lichaamssignalen als belangrijkste materiaal.

Werken in beweging en dans kan helpen om specifieke vragen duidelijker onder de aandacht te brengen door de uitwerking ervan te voelen in het lijf en van hieruit contact te maken met je omgeving.

Het actief tot expressie brengen van gevoelens en emoties middels beweging, vermindert de negatieve verandering van gevoelens in naar binnen gekeerde gevoelens. Dit kan zorgen voor blokkades in het lijf en van invloed zijn op het sociale en emotionele welzijn.

Middels beweging en dans worden fysieke signalen en gevoelens dus op ervaringsgerichte wijze en in het hier en nu  onderzocht.


Je vergroot zo je lichaamsbewustzijn, emoties kunnen non-verbaal worden geuit en nieuwe ervaringen worden opgedaan in het contact met jezelf.

Bijvoorbeeld: leren de rust in onszelf te vinden en daardoor verbetering verkrijgen op het gebied van zelfzorg, het zelfvertrouwen vergroten of emotieregulatie.

Via het lichaam en bewegen worden dus veranderingen op gang gebracht. Veranderingen die doorwerken in het geheel aan gedrag en functioneren. Het maken van bewegingen naar aanleiding van een bepaalde situatie of gebeurtenis kan zo een ander perspectief oproepen op het dagelijks leven. Op deze manier kan Dans- en Bewegingstherapie gericht ondersteuning bieden in de omgang met een specifiek probleem of bij een specifieke vraag.

Je gaat een creatief, lichaamsgericht onderzoeksproces aan dat mogelijkheden biedt tot groei en integratie van nieuwe leer-, plezier- en succeservaringen in het dagelijkse leven.

Je maakt jezelf zichtbaar en hoorbaar, met aandacht voor je lijf.

Over de auteur:

Fanny Bekx is dans- en bewegingstherapeut binnen Centrum Vaktherapie te Maastricht, met ervaring in zeer diverse doelgroepen. Haar focus ligt op stressreductie door middel van dans- en beweging, een onderwerp waarbinnen ze onderzoek heeft uitgevoerd. Ze gaat uit van het pure bewegen, los van esthetiek en vastgelegde passen. Het leren luisteren naar je lijf, met ruimte voor persoonlijke expressie en ontwikkeling is waar het voor haar om draait binnen therapie.

Fanny Bekx – Vrijgevestigd Danstherapeut