Over Ons

Centrum Vaktherapie bestaat uit een enthousiast team van verschillende vaktherapeuten (ook creatieve therapeuten genoemd) die sinds 2015 bewust en met veel plezier samenwerken.

Deze samenwerking gaat verder dan het delen van dezelfde praktijkruimte en het met elkaar afstemmen van de behandeling van cliënten. Wij delen dezelfde visie, dezelfde waarden en de passie voor ons vak. Dankzij onze verschillende achtergronden zijn we goed in staat elkaar aan te vullen en een gevarieerd aanbod te presenteren.

Dans & bewegingstherapeuten Ilse & Fanny.

Visie

Naast het waarborgen van continuiteit van- en kwaliteit in hulpverlening en onderzoek, willen wij een positieve bijdrage leveren aan de wijk waarin wij gevestigd zijn. Wij erkennen het principe van onderlinge afhankelijkheid: niets staat op zichzelf.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij zijn de kunsten. Kunst (muziek, dans, drama, beeldend werken) zijn van oudsher een uiting van wat leeft in de samenleving, een middel waarmee mensen zichzelf kunnen uitdrukken. Tegelijkertijd wordt de samenleving opnieuw vormgegeven door deze expressie.
Door deze wederzijdse beïnvloeding geven wij de werkelijkheid vorm, en tegelijkertijd worden wij gevormd door diezelfde werkelijkheid.

Naast het waarborgen van continuïteit en kwaliteit in hulpverlening, willen wij een positieve bijdrage leveren aan de wijk en stad waarin wij gevestigd zijn (Wittevrouwenveld, Maastricht). Wij erkennen het principe van onderlinge afhankelijkheid: niets staat op zichzelf.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij zijn de kunsten. Kunst (muziek, dans, drama, beeldend werken) zijn van oudsher een uiting van wat leeft in de samenleving, een middel waarmee mensen zichzelf kunnen uitdrukken. Tegelijkertijd wordt de samenleving opnieuw vormgegeven door deze expressie.
Door deze wederzijdse beïnvloeding geven wij de werkelijkheid vorm, en tegelijkertijd worden wij gevormd door diezelfde werkelijkheid.

Muziektherapeut Sirik & Dramatherapeut Leonie.

Missie

Vaktherapie is een multimethodische therapievorm en baseert zich op uiteenlopende psychotherapeutische stromingen waaronder de psychoanalyse, (cognitieve) gedragstherapie, cliëntgerichte therapie en gestalttherapie. Daarnaast hebben ook diverse kunstzinnige stromingen en theorieën invloed op de inhoud en vormgeving van vaktherapie.

Ons belangrijkste uitgangspunt is om zoveel mogelijk evidence based te werken waarbij de therapeutische relatie, geïnspireerd op Rogeriaans gedachtegoed, een centrale plaats inneemt. Vanuit de neuropsychologie en de ontwikkelingspsychologie zien we ook dat er (steeds meer) draagvlak komt voor de vaktherapieën in het algemeen. Aansluitend werken wij binnen Centrum Vaktherapie voornamelijk vanuit de (cognitieve) gedragstherapie. Wij zijn echter ook in staat om ons therapeutisch handelen af te stemmen op andere behandelvormen.

Daarnaast bieden wij laagdrempelige activiteiten aan voor kwetsbare mensen, bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking of mensen met een psychiatrische achtergrond. Met deze activiteiten willen wij hulpvragen en problemen tijdig signaleren en daar met een passend behandelaanbod op inspelen. Ook proberen wij bij te dragen aan preventieve zorg door activiteiten aan te bieden die verbinding tussen mensen stimuleren en waar vaardigheden geleerd kunnen worden die bijdragen aan de mentale en emotionele gezondheid. Hierbij kunt u denken aan mindfulness en sociale vaardigheden.

Centrum Vaktherapie staat voor een breed aanbod aan vaktherapie. We gebruiken diverse wetenschappelijk getoetste methoden om tegemoet te komen aan uw hulpvraag. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er naar de cliënt als persoon wordt gekeken. In plaats van de cliënt en het probleem dat hij of zij ervaart tot een stoornis te reduceren, kijken wij naar de cliënt als geheel; lichaam, geest, sociale omgeving, levensbeschouwing en achtergrond.

Placeholder

Gerard
Bekker

Vrijwilliger


Placeholder

Kontessa
Legaki

Vrijwilliger


Placeholder

Ilse
Langerak

VrijwilligerCasper Maas

Dramatherapeut


Casper heeft in 2015 samen met Sirik en Leonie Centrum vaktherapie in het leven geroepen. Eind 2017 nam hij afscheid en verhuisde naar België. Omdat hij zoveel voor ons heeft betekend, heeft hij hier een ereplek op onze website.Een afscheidswoord

Mede oprichter Centrum Vaktherapie


“Nog een dankjewel voor de afgelopen jaren. Ik heb onze samenwerking zo prettig gevonden, zo fijn, ik blik er met hele warme gevoelens op terug.
Ik wens jullie in dit nieuwe jaar een mooie start met nieuwe mensen die iets voor jullie kunnen betekenen. Ik gun jullie goede stevige stapschoenen voor de wilde bergen en de drassige moerassen van de ggz, ambulante zorg. Maar te samen met liefde en vriendschap zoekende mensen, improvers(mooi woord), free schoolers en mindvoelende mensen gaan jullie alleszins mooi avonturen aan.


Interesse

in samenwerking met Centrum vaktherapie?


Kijk gerust op onze vacature en samenwerkingspagina of neem contact met ons op.Samenwerkingspartners

caracola Image Image Image Image Image Image Image