Coaching

Als jij jezelf wilt verrijken of iemand zoekt die jou kan ondersteunen en inspireren in jou persoonlijke ontwikkeling kan coaching een goede match zijn. Een coach kan je helpen om jouw persoonlijke doelen te behalen, coaching houdt de focus bij jou intenties binnen jou ontwikkeling. Wanneer je een samenwerking met een persoonlijke coach binnen centrum vaktherapie te Maastricht aangaat kun je het volgende verwachten:

Waar kan coaching jou bij ondersteunen?

Coaching binnen Centrum Vaktherapie maakt veelvuldig gebruik van creatieve en ervaringsgerichte elementen, afgestemd op jou voorkeur.
We maken gebruik van oefeningen met non-verbale elementen. Je kunt denken aan beeldend werk, lichaamsgerichte oefeningen, meditatie of rollenspellen.
Op deze wijze creëren we een balans tussen cognitief, emotioneel en fysiek leren. In iedere sessie creëren wij een veilige omgeving om tot de kern te komen van jouw thema te komen. Door middel van ervaringsgerichte interventies bewerkstelligen we een positieve gedragsverandering.

Ieders thema is uniek en we kijken samen met je welke aanpak het beste bij je past, deze samenwerking en afstemming is een continu proces. Om je een idee te geven van de mogelijkheden hebben we een aantal thema’s uitgelicht. Je kunt altijd contact opnemen om te kijken of wij jou goed kunnen begeleiden.

Op zoek naar therapeutische ondersteuning bij trauma, intensieve vraagstukken of een psychische diagnose? Bekijk hier ons therapeutische aanbod.

Bij persoonlijke vaardigheden valt te denken aan communicatieve vaardigheden zoals assertiviteit, het geven van feedback en onderhandelen. Maar ook emotionele vaardigheden zoals empathie en emotie-regulatie. Op professioneel gebied kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan leiderschap, teamwork en creatieve probleem oplossing. Op persoonlijk gebied kun je denken aan grenzen aanvoelen en aangeven, voor jezelf opkomen en authentiek communiceren. Een trainingssessie is interactief en geeft de kans om te experimenteren met nieuw gedrag in een veilige ruimte. 

Samen onderzoeken we wat je nodig hebt om jouw doelen te behalen. Welke mentale processen en overtuigingen je blokkeren en welke overtuigingen we kunnen creëren zodat je zelfstandig je doel kan behalen. We werken aan je intrinsieke motivatie, regulatie van energie en effectiviteit management. Deze vorm van coaching is zeer geschikt voor zowel thema’s op professioneel gebied zoals loopbaancoaching als persoonlijke doelen zoals het onderhouden van relaties.

Wanneer je signaleert dat je je lichaam te vaak stress ervaart kan het helpen om bewust een aantal vaardigheden aan te leren om dit te verminderen. Ook is het hierbij prettig om begeleiding te hebben in het reflectieproces rond het indelen van je leven zodat je minder stress ervaart. Hierbij kun je denken aan werkstress, een te hoge studiedruk maar ook kunnen grote veranderingen in je leven of een vermoeiend denkpatroon stress opleveren. We zullen hierbij ingaan op hoe het lichaam met stress omgaat en hoe je dit zelf weer in balans kunt brengen.

De wetenschap bewijst keer op keer dat gezonde en hechte sociale relaties zorgen voor een goede gezondheid en een hoger subjectief levensgeluk. Soms loopt het niet zo soepel in je relaties of ervaar je gevoelens van eenzaamheid of een gebrek aan verbinding met de mensen om je heen. 
Wanneer je binnen coaching het verbeteren van je relaties en relationele vaardigheden als hoofdthema kiest kun je leren hoe jij het beste bewust je relaties vorm kan geven. 

Tarieven