Wat is Muziektherapie?

Muziektherapie is een ervaringsgerichte therapievorm. Dit betekent dat vooral gaat om het opdoen van (nieuwe) ervaringen. In de muziektherapie ga je vooral doèn. De nadruk ligt op de beleving en de ervaring binnen de muziek in het huidige moment.

“Wat je soms in 10 seconden beleeft, is niet te beschrijven met 1000 woorden.”

Muziektherapie is een methodische behandelvorm die kan bijdragen aan de behandeling van verschillende psychische- en cognitieve problemen.
Het heeft de bijzondere eigenschap dat het herinneringen, emoties en belevingen kan oproepen. Muziek kan zelfs lichamelijke reacties veroorzaken, denk bijvoorbeeld aan het krijgen van kippenvel bij muziek die je raakt.

Muziek kan ook een middel zijn om gevoelens uit te drukken zonder woorden. Dat kan heel prettig zijn als je wel wilt communiceren over wat er in je om gaat, maar je bijvoorbeeld niet (meer) kunt praten of als je moeilijk de juiste woorden kunt vinden. Of als het te pijnlijk is om over iets te praten. Muziek is dus ook een vorm van communicatie.

“De muziektherapeut kan als het ware de muziek van de cliënt lezen.”

Van al deze aspecten wordt tijdens muziektherapie gebruik gemaakt. De muziektherapeut weet hoe er met muziek kan worden gecommuniceerd en kan de cliënt begrijpen op een ander niveau dan wanneer er alleen gesproken zou worden. De muziektherapeut kan als het ware de muziek van de cliënt “lezen” en hierop inspelen tijdens de therapie.

Door gerichte ervaringen aan te bieden, kan er aan behandeldoelen worden gewerkt en kunnen problemen (non-verbaal) worden doorgewerkt. Soms kan het na afloop van een muzikaal spel goed zijn om samen met de therapeut even te reflecteren op de ervaringen tijdens het spel, maar de nadruk ligt vooral op het ervaren in de muziek zelf.