Waar wordt muziektherapie nog meer ingezet?

Muziektherapie wordt bijna overal in de gezondheidszorg ingezet. Daarom is een muziektherapeut ook breed opgeleid. Muziektherapie is vooral bekend in de ouderenzorg en de psychiatrie, maar wordt ook effectief ingezet binnen andere werkvelden bijvoorbeeld bij pijnbestrijding op de afdeling oncologie in sommige ziekenhuizen.

Ouderenzorg

In de ouderenzorg wordt muziektherapie ingezet bij mensen met dementie. Muziek kan helpen om herinneringen op te halen en geeft daarmee weer een stukje van de identiteit van iemand terug. Muziektherapie wordt bij dementie ingezet bij het verminderen van probleemgedrag, helpt bij het accepteren van de situatie, en is vaak nog het laatste middel om contact te maken met een dementerende. Daarnaast kan muziek rustgevend of juist activerend werken. De muziektherapeut weet wanneer welke interventie kan worden ingezet om het gewenste resultaat te bereiken.

Steeds vaker wordt muziektherapie ook ingezet bij ouderen met somatische klachten ter revalidatie, bijvoorbeeld bij de ziekte van parkinson of bij herstel na een hersenbloeding. De effectiviteit hiervan wordt steeds meer bewezen door de neurowetenschappelijk onderzoek.

 

“Mijn partner is een jaar geleden getroffen door een CVA. Hierdoor is hij niet meer in staat om te praten, wat veel emoties en frustratie met zich mee bracht. Door de muziektherapie kan hij zich weer uiten en is zijn stemming verbeterd.”

 

Geestelijke gezondheidszorg

Binnen de GGZ wordt muziektherapie al meer dan 25 jaar toegepast en is muziektherapie niet meer weg te denken uit het behandelaanbod. Muziektherapie kan helpen bij het uiten van emoties (bijvoorbeeld na een trauma of bij een depressie) maar muziek kan ook worden gebruikt als communicatie middel. Hoe je in de muziek met elkaar communiceert, weerspiegeld hoe je in de werkelijkheid ook in de omgang gedraagt. Tegelijkertijd is de muziek een veilig middel om met nieuw gedrag te oefenen.

Verder wordt muziektherapie in de GGZ ingezet bij rouw en verliesverwerking en bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, depressie- en angststoornissen, burn-out klachten, verslaving en trauma verwerking.

 

“De muziektherapie was letterlijk een veilige ruimte waarin ik mijn gedachten, gevoelens en gedrag kon onderzoeken zonder dat ik door iemand werd veroordeeld.”

 

Verstandslijkgehandicapten zorg

Ook binnen de verstandelijkgehandicaptenzorg kun je vaak een muziektherapeut tegenkomen. Dat komt onder andere omdat muziektherapie een non-verbaal communicatiemiddel is. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak behoefte aan een middel om zich te kunnen uiten zonder taal. Muziek is daarvoor een goede uitkomst. Zonder (moeilijke) woorden te gebruiken kun je je gevoelens uitdrukken en communiceren. Je wordt gehoord, gezien en begrepen. Een muziektherapeut is speciaal opgeleid om non-verbale communicatie te begrijpen en in te zetten.