Voor wie is Muziektherapie?

Binnen onze praktijk bieden we muziektherapie aan volwassenen die te maken hebben met stressklachten (burn-out), depressie- en angstklachten en bij het verwerken van traumatische ervaringen of rouw- en verlies verwerking. Daarnaast bieden we muziektherapie aan in instellingen en verpleeghuizen.

 

Muziektherapie bij stressklachten

Steeds meer mensen krijgen te maken met stress- en stressgerelateerde klachten . Te lange periodes van stress resulteren uiteindelijk in fysieke en psychische klachten en kunnen leiden tot overspannenheid en uiteindelijk een burn-out.

Ben je vaak moe? Voel je je de laatste tijd niet meer jezelf? Twijfel je aan jezelf en trek je je vaker terug van werk of vrienden en familie? En heb je last van lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en pijn in nek- en schouders? Voelt alles aan als een verplichting? Dan kan het goed zijn dat je last van stress hebt.

Stress kan verschillende oorzaken hebben; een drukke baan in combinatie met een gezin of bijvoorbeeld de (mantel)zorg voor een ziek familielid. Stress is ook niet onvermijdelijk. Iedereen krijgt er wel eens mee te maken. De vraag is dan hoe je daar mee om gaat.

Naast dat stress vaak wordt veroorzaakt door externe factoren, ligt de oorzaak van stress soms ook in hoe  we met dingen omgaan of hoe we in het leven staan. Moeilijk nee kunnen zeggen, veel piekeren, het gevoel hebben niet goed genoeg te zijn, of altijd voor anderen klaar willen staan, zijn innerlijke factoren die stress met zich mee kunnen brengen.

“Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens weer opstaan als we struikelen” -Confucius

In de muziektherapie wordt er eerst gekeken naar wat de oorzaken zijn van stress. Hoe ga je met dingen om (coping)? Het kan ook zijn dat je je van sommige dingen helemaal niet bewust bent in het dagelijks leven. Tijdens de muziektherapie wordt je je bewust van jouw copingstrategieën en krijg je zicht op jouw klachten. Wanneer je bewust bent van wat er gebeurt, kun je er voor kiezen om in de muziektherapie ander, meer adequaat gedrag aan te leren. Tijdens de muziektherapie kun je het contact met jezelf (en de ander) weer herstellen. Je leert hoe je jezelf (weer) kunt voeden waardoor je uiteindelijk weer je emotionele en psychische veerkracht terugvindt.

 

Muziektherapie bij depressie

De bijdrage van muziektherapie aan de behandeling van depressie is bewezen effectief. Bij een depressie heerst er een sombere stemming, zijn er vaak pieker gedachten en spelen er soms ook gevoelens van schuld en/of schaamte. Het is voor iemand die depressief is vaak moeilijk om in beweging te komen. Soms zijn er ook terugkerende gedachten aan de dood.

“Lange tijd was ik depressief en mijn stemming was grauw en grijs. Alsof er een donkere ondoordringbare mist in en om mijn hoofd hing. Door de muziektherapie ging ik langzaam weer wat meer voelen. Eerst vooral onprettige emoties, maar later  ook steeds meer fijne gevoelens. Uiteindelijk is mijn stemming verbeterd en heb ik weer het gevoel dat ik lééf.”

In de muziektherapie luisteren we samen naar muziek en improviseren we op instrumenten. Hierdoor kun je in je eigen tempo weer in contact komen met  gevoelens en emoties. Ook wordt er gewerkt aan het uiten van gevoelens en emoties. In plaats van deze te onderdrukken wordt er geleerd emoties te voelen, onderscheiden en uit te drukken.

Naast het opnieuw leren voelen en uiten van gevoelens kan er gewerkt worden aan het ontwikkelen van een realistischer zelfbeeld en aan het ontwikkelen van vaardigheden om beter voor jezelf te zorgen.

Cliënten geven na het volgen van muziektherapie aan dat hun stemming is verbeterd, ze minder angstig zijn en beter functioneren in het dagelijks leven.

 

Muziektherapie bij traumaverwerking

Mensen maken soms schokkende gebeurtenissen mee. Hierbij kun je denken aan een auto-ongeluk, seksueel misbruik, maar bijvoorbeeld ook langdurig pesten op school of verwaarlozing. Zo’n schokkende ervaring kan ons dagelijks leven gaan beïnvloeden. Soms kunnen klachten pas jaren later optreden of blijven klachten nog lang aanhouden na de traumatische ervaring(en). Hierbij kun je denken aan depressieve klachten, veel piekeren, slecht slapen maar ook relationele problemen.

Als de klachten blijven aanhouden is het goed om hiervoor professionele hulp te vragen. Muziektherapie kan dan een uitkomst zijn, vooral als het voor de betrokkene te pijnlijk is om over de gebeurtenis te praten of als je de gevoelens die bij het trauma horen vermijd (rationaliseren).

 

“Ik besef nu dat een traan geen teken is van zwakte maar van kracht”

 

In de muziektherapie leer je om gedoseerd contact  te maken met je gevoelens en deze te uiten. Ook kan er gewerkt worden aan problemen die je tegenkomt in de interactie met andere mensen. Soms hebben mensen met traumatische ervaringen moeite met het herkennen en aangeven van (eigen) grenzen. Het kan ook zijn dat je het gevoel hebt geen controle of grip meer te hebben op het leven. Ook dan kan muziektherapie een uitkomst bieden. Door samen te spelen worden eigen grenzen verkend en krijg je inzicht in wat je wel en niet wilt. Door met muziek te improviseren kun je binnen de therapeutische relatie ervaren dat je weer grip krijgt op de dingen. Uiteindelijk heb jij de touwtjes weer in handen.

 

Muziektherapie bij het verwerken van rouw en verlieservaringen

Afscheid nemen van iemand waarvan we houden is niet makkelijk. Een periode van rouw na afscheid is dan ook heel normaal. Soms kan het echter zijn dat het rouwproces stagneert en dan kan het goed zijn om professionele hulp te vragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er wel gepraat wordt over het verlies, maar de gevoelens die daarbij horen worden vermeden.

Tijdens een rouwproces kunnen verschillende gevoelens opkomen. Misschien voel je je in de steek gelaten of juist schuldig. Misschien waren er nog dingen die je wilde zeggen en is het nu te laat. Door de muziektherapie kom je in contact met deze gevoelens en leer je ze een plek te geven. Zo kom je uiteindelijk tot acceptatie en kun je weer verder met het leven.

Een rouwproces hoeft niet per se te betekenen dat een dierbare is overleden. Het kan ook zijn dat je afscheid moet nemen van een dierbare terwijl deze nog leeft, bijvoorbeeld als deze lijd aan dementie. Het kan ook zijn dat je afscheid moet nemen van een baan waar je jarenlang met veel plezier en inzet hebt gewerkt. Ook dan is er sprake van een verlieservaring en kan het fijn zijn om hierbij ondersteuning te krijgen.

“De bomen komen uit de grond

en uit hun stam de twijgen

en ied’reen vindt het heel gewoon

dat zij weer bladeren krijgen.

We zien ze vallen naar de grond

en dan opnieuw weer groeien

zo heeft de aarde ons geleerd

dat al wat sterft zal bloeien.”

– Toon Hermans

Coaching met muziek

Bij coaching met muziek gaan we aan de slag met doelen die jij voor jezelf stelt. De muziektherapeut vertaald deze doelen naar muzikale opdrachten waarmee we gaan werken. Hierbij maken we veel gebruik van improvisatie, we gaan dus samen spelen. Net als bij muziektherapie is het hiervoor niet nodig dat je een instrument kunt bespelen of muzikaal bent. Juist als je moeite hebt met muziek maken of niet zo goed durft, kun je hier veel van leren.

Voorafgaand aan het coachingstraject maken we samen een realistisch plan. Wat wil je bereiken? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe lang gaat het duren? Hoe ga je dit aanpakken? Samen maken we deze afspraken en leggen ze vast op papier. Zo hebben we een richting om aan te gaan werken. Tussendoor en na afloop van het proces bekijken we hoe het er voor staat. Is het gelukt en zijn er misschien nieuwe doelen?

Muzikale coaching is iets voor jou als je:

  • meer jezelf wilt zijn
  • meer energie wilt hebben
  • makkelijker om wilt gaan met uitdagingen
  • je wilt investeren in je persoonlijke ontwikkeling

 

Muziektherapie in een instelling

Regelmatig krijgen wij vragen en opdrachten van andere zorgaanbieders. Naast ons werk binnen onze eigen praktijkruimte werken wij dus ook regelmatig op locatie. Wij staan er voor open om muziektherapie aan te bieden in verpleeg- en verzorgingshuizen aan ouderen met psychogeriatrische problemen. Dit kan geïndiceerde zorg zijn in opdracht van een ouderengeneeskundige of psycholoog. In dat geval wordt de zorg meestal vergoed vanuit de ziektekostenverzekeraar. Ook werken wij soms op projectbasis, bijvoorbeeld met een geestenlijkverzorger of pastoraal medewerker.

Wij bieden ook muziektherapie aan cliënten met een verstandelijke of meervoudige handicap. In dat geval wordt de zorg meestal betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

In de meeste gevallen is de zorg die wij leveren aan instellingen vrijgesteld van BTW.

Bent u een zorgaanbieder en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.