Lui vaan Wittevrouwenveld

Wat gebeurt er als je nou echt de tijd neemt voor een ander? Wij gaan met een camera op pad in Wittevrouwenveld om daar achter te komen. Op zoek naar wat mensen in deze buurt passioneert, beweegt of bezig houdt. Luisterend naar wat de ander met ons wilt delen, in woord of beeld gaan we een verbindende documentaire vormgeven over de ‘lui vaan Wittevrouwenveld!’

De opnames worden samengevoegd tot een inspirerende documentaire die getoond zal worden op een verbindend evenement voor de buurt onder het genot van een maaltijd. De vormgeving van de documentaire staat open voor initiatieven van de mensen die geïnterviewd worden en vrijwilligers die zich willen aansluiten bij dit sprankelende project! Zo wordt het geheel niet alleen een kunstwerk van een buurt maar bevorderd het project ook creativiteit en verbinding van de buurtbewoners.

We gaan proberen uit elke straat ten minste één iemand te interviewen om een zo divers mogelijk portret te schetsen van de mensen die in deze buurt leven. Naast het opnemen van een interview gaan we ook sfeerbeelden opnemen met de mensen die geïnterviewd worden die passen bij de kern van hun interview

Meer informatie

Meer informatie:

In de buurt Wittevrouwenveld spelen de thema’s armoede en eenzaamheid een grote rol. Daarnaast is meer dan 30% van de bewoners niet van Nederlandse afkomst, waardoor integratie ook een thema is dat bij Wittevrouwenveld hoort. Door deze omstandigheden leven veel mensen in een isolement in deze wijk, er is weinig vertrouwen in de politiek en in hun medemens. Om deze omstandigheden te doorbreken willen wij van ‘’beneden af’’ contact leggen met de bewoners van Wittevrouwenveld en hen zoveel als mogelijk met elkaar te verbinden. Door het afnemen van interviews die gericht zijn op hun belevingswereld met een benadering vanuit interesse en gelijkwaardigheid willen wij de bewoners in hun kracht zetten.

Op de eerste plaats willen wij de focus leggen op onderwerpen waar de bewoners van houden of goed in zijn. Maar deze wijze van aanpak creëert zijdelings de mogelijkheid moeilijke en belangrijke onderwerpen zoals eenzaamheid, armoede en isolement bespreekbaar te maken. De zaken die er toe doen voor de bewoners, gelukzalig of zorgbarend krijgen ruimte binnen het contact, het maakproces en het eindresultaat. Door hun intrinsieke behoefte en leefwereld te onderzoeken kunnen we de aanzet geven tot een krachtig begin van een duurzame geluksbeleving. Dit wordt op creatieve wijze weergegeven in beeld.

x-large
Steunen?

Momenteel zamelen wij geld in via een crowdfunding campagne en hier kunt u aan bijdragen tot eind november! Alle kleine beetjes zijn welkom, en u kunt bijvoorbeeld doneren zodat u naam in de aftiteling komt of u uitgenodigd word voor de premiere!


Gaandeweg willen wij ook de buurtbewoners waar we mee aan de slag gaan verbinden en inspireren tot samenwerking, mensen met overeenkomende hobby’s of thema’s kunnen bijvoorbeeld uitgenodigd worden samen sfeerbeelden in de documentaire hierover vorm te geven. Dit zal allemaal samenkomen in het eindevenement waar we de ontstane initiatieven en resultaten nogmaals samenbrengen. We hopen dus met dit project een duurzame verbinding te leggen met de buurtbewoners en elkander. Het vertrouwen te herstellen in hun medemens en de mogelijkheden die een samenleving bied. Daarmee de bewoners inspireren tot voortzetting van een proces van elkaar leren kennen en ondersteunen.

Meedoen?

Wilt u meedoen aan dit project als vrijwilliger of weet u iemand die geïnterviewd zou willen worden? Stuur ons een berichtje!