Kwaliteit

Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Allereerst doen we dit door te garanderen dat alle vaktherapeuten die werken bij Centrum Vaktherpie een erkende vaktherapeutische opleiding hebben gevolgd en zijn aangesloten bij de beroepsvereniging en koepelorganisatie FVB.

Tevens houden wij ons aan de beroepscode, deze bevat ethische en praktische normen en beginselen die de professional bij de uitoefening van het beroep dient te hanteren.

Daarnaast blijven wij ons verder bekwamen in het vak door het volgen van aanvullende vervolg opleidingen.


Naast het volgen van na- en bijscholing blijven wij onze professionele ontwikkeling verdiepen door deel te nemen aan studiedagen.

Regelmatig nemen we deel aan intervisie en supervisie om te blijven reflecteren op ons therapeutisch handelen.

Wil je meer weten over de kwaliteit van onze dienstverlening?

Over ons