Klachtenregeling

Wij hopen natuurlijk dat je tevreden bent over de behandeling bij Centrum Vaktherapie. Mocht je ondanks onze inspanningen toch niet tevreden zijn over de behandeling of over een van onze therapeuten, dan kun je een klacht indienen.

Indien er sprake is van een klacht dan verzoeken wij je vriendelijk deze klacht in eerste instantie per mail te melden bij de betreffende therapeut. Deze zal je vervolgens uitnodigen voor een gesprek en proberen de klacht te verhelpen.

Mocht je er met de betreffende therapeut niet uitkomen, dan wordt er voor gekozen om een vervolggesprek te voeren. Bij dit vervolggesprek zal een medewerker van Centrum Vaktherapeut aanschuiven als bemiddelaar.

Indien de klacht na dit gesprek nog steeds niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kun je er voor kiezen om een (gratis) klachtenfunctionaris in te schakelen die je dan bijstaat bij de bemiddeling.


Je dient wel je therapeut hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, ook wanneer je niet tevreden bent over onze zorg, zijn wij via het NIBIG aangesloten op Quasir en Stichting Zorggeschil. Hiermee voldoen wij aan de wet WKKGZ.

Klik hier voor meer informatie over de procedure met de klachtfunctionaris Expertisecentrum Quasir:

Image

Als vervolgens de klacht nog niet is verholpen kunt je de klacht melden bij Stichting Zorggeschil:

Image