Bewegingsvrijheid | Movement Medicine

B e w e g i n g s v r i j h e i d
Bewuste bewegingsles met speelse en dansante inslag. Gericht op het oefenen in verbinden met het lichaam, ontspanning, zelfexpressie en het uitbreiden het bewegingsrepertoire.
Bevat elementen van mindfulness, yoga en improvisatie theater. Jou eigen grenzen en behoeften binnen de les zijn leidend.
Gericht op mensen die willen investeren in de verbetering van hun mentale gezondheid. Bijvoorbeeld wanneer er angst-, spannings- of depressieve klachten aanwezig zijn.
Verzorgd door Leonie, dramatherapeut met een voorliefde voor lichaamsgericht werken, yoga, dans en het werken rond het verbeteren van de relatie met zelf.
Kosten per les: 15,- (10,- studenten)
Data: Dinsdagen om 12:00 tot 13:00
eerste proefles is gratis.
Neem je waterfles mee
& draag kleding waarin je lekker kunt bewegen.
Beperkte plaatsen, aanmelden via:
https://centrumvaktherapie.nl/sign-up/

–ENG–

M o v e m e n t M e d i c i n e
Mindful movement class with a playful and danceful touch. Aimed at practicing connecting with the body, self-expression, relaxation and expanding your movement repertoire.
Contains elements of meditation, yoga and improvisational theater. Your own boundaries and needs are your guide during this class.
Aimed at people who want to invest in improving their mental health. For example, when anxiety, tension or depressive symptoms are present.
Provided by Leonie, drama therapist with a predilection for body-oriented therapeutic work, yoga, dance and working on improving the relationship with self.
Cost per lesson: 15,- (10,- students) try out class is free.
Dates: Tuesdays 12:00-13:00
Please bring a water bottle
& wear clothes in which you can move comfortably.
Limited places, sign up via:
https://centrumvaktherapie.nl/sign-up/
 • : november 30, 2021
 • 00

  dagen

 • 00

  uren

 • 00

  minuten

 • 00

  secondes