Ervaringsgerichte Therapie

Ervaringsgerichte therapie is een therapievorm waarbij ervaren, voelen en handelen centraal staan. Door te dòen ontstaat er een koppeling tussen denken, voelen en lichamelijke sensaties. Er wordt verbaal en non-verbaal gewerkt.

Wat is Mindfulness?

Mindfulness gaat over aanwezig zijn in het hier en nu en de aandacht te richten op een bepaalde manier, vrij van oordelen. Hier kun je lezen over de ontstaansgeschiedenis en wat deze vorm van meditatie inhoudt.

Voor wie is Mindfulness?

Mindfulness gaat over met meer aandacht, mededogen en compassie in het leven staan, hier kun je lezen waar mindfulness bij kan helpen. Ook leggen we uit wat een training inhoudt en of het iets voor jou is!