Wat is Muziektherapie?

Muziektherapie is een ervaringsgerichte therapievorm. Dit betekent dat vooral gaat om het opdoen van (nieuwe) ervaringen. In de muziektherapie ga je vooral doèn. De nadruk ligt op de beleving en de ervaring binnen de muziek.

Waar wordt muziektherapie nog meer ingezet?

Muziektherapie wordt bijna overal in de gezondheidszorg ingezet op diverse wijze. De muziektherapeut is daarom ook breed opgeleid en kan afstemmen op de doelgroep of cliënt..

Voor wie is Muziektherapie?

Binnen onze praktijk bieden we muziektherapie aan volwassenen die te maken hebben met stressklachten (burn-out), depressie- en angstklachten en bij het verwerken van traumatische ervaringen of rouw- en verlies.

Ervaringsgerichte Therapie

Ervaringsgerichte therapie is een therapievorm waarbij ervaren, voelen en handelen centraal staan. Door te dòen ontstaat er een koppeling tussen denken, voelen en lichamelijke sensaties. Er wordt verbaal en non-verbaal gewerkt.