Wat is Dramatherapie?

Dramatherapie is een van de therapievormen binnen vaktherapie (voorheen creatieve therapie). Binnen dramatherapie wordt gebruik gemaakt van veel non-verbale methodieken rondom spel, interactie, expressie en theater.

Ervaringsgerichte Therapie

Ervaringsgerichte therapie is een therapievorm waarbij ervaren, voelen en handelen centraal staan. Door te dòen ontstaat er een koppeling tussen denken, voelen en lichamelijke sensaties. Er wordt verbaal en non-verbaal gewerkt.