Wat is Dans- en Bewegingstherapie?

Dans- en Bewegingstherapie is een ervarings- en lichaamsgerichte therapievorm, waarbij de verbinding tussen geest en lichaam centraal staat.

Ervaringsgerichte Therapie

Ervaringsgerichte therapie is een therapievorm waarbij ervaren, voelen en handelen centraal staan. Door te dòen ontstaat er een koppeling tussen denken, voelen en lichamelijke sensaties. Er wordt verbaal en non-verbaal gewerkt.