Wat is Dans- en Bewegingstherapie?

Dans- en Bewegingstherapie is een ervarings- en lichaamsgerichte therapievorm, waarbij de verbinding tussen geest en lichaam centraal staat.

Stressmanagement via Beweging

Deze training met dans en bewegingselementen is training toegankelijk voor zowel diegenen die preventief willen leren omgaan met stress, als diegenen die reeds vaker met stress kampen.

Ervaringsgerichte Therapie

Ervaringsgerichte therapie is een therapievorm waarbij ervaren, voelen en handelen centraal staan. Door te dòen ontstaat er een koppeling tussen denken, voelen en lichamelijke sensaties. Er wordt verbaal en non-verbaal gewerkt.